Bemanning Riggarbeidere

Utvelgelse av riggarbeidere er basert på grundige intervjuer. Kandidatene er etter endt intervju inneforstått med arbeidets innhold. Oftest er riggarbeiderens hverdag preget tunge løft, tøffe dager om vinteren spesielt med arbeid utendørs.