Bemanning Snekkere/Forskalingssnekke

Vi har et bredt utvalg av dyktige norske og utenlandske snekkere. Dette kombinert med stor engasjement og tilstedeværelse i oppdraget sikrer vi et håndverksmessig godt utført arbeid.