BM Støvmåling

Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rom, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.  Ved støvmåling med BM-dustdetector registreres støvavsetninger på en spesiell geltape, som benyttes ved prøvetaking. Tapen gjennomlyses før og etter prøvetaking, og endringen i lysmengden (redusert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen.

Vårt inneklima belastes av en rekke faktorer, både i form av temperatur, lyd, gasser og partikler. Støv i luften og på overflater er en viktig del av inneklimaet. Forskning har vist at systematisk støvfjerning i stor grad kan redusere inneklimaplager. Ved å kartlegge mengder og typer av støvpartikler kan man identifisere kilder og beskrive tiltak for å redusere støvbelastningen. I tillegg kan man ved en kontroll av støvdekke på en objektiv måte dokumentere om overflater er tilfredsstillende rene etter skadeutbedringer og om rengjøringen er utført i henhold til standardiserte kvalitetskrav.

700211_223ap