BEDRIFT

Ark tilbyr alle typer renhold til konkurransedyktige priser. Vi leverer den kvaliteten og oppfølgingen våre kunder forventer. Gjennom vår kvalitetssikring opplegg oppdager vi raskt avvik og tar vi tak i dette umiddelbart. Våre kunder bruker ikke mye tid på oppfølging av renholdet.

Vi tilbyr som din faste renholdsleverandør følgende fordeler:

En fast kontaktperson som har oppfølgingsansvar for faste renholdere hos dere. Vi har kontinuerlig oppfølging av renholdet.

Dyktige renholdere som har fått opplæring og som holdes løpende oppdaterte med kursing.

Tilpasset renholdsplan med arbeidsbeskrivelse for deres bedrift.  Renholdsarbeiderne kvitterer for hver deloppgave utført.

Renholds garanti 100%. Avvik fra renholdsplanen, rettes det opp umiddelbart.

Miljøvennlig renhold. Vi bruker miljøvennlige produkter og er sertifisert via Grønt punkt.


KONTOR RENHOLD

Alle kunder har forskjellige behov når det kommer til renhold. Vi tilpasser oss kundens behov og skreddersyr renholdsløsninger.  Etter en rask befaring kartlegger vi kundens behov for å gi et mest konkret tilbud. Vi har konkurransedyktige priser og garanterer at alle våre kunder får oppfølging og renholdskvalitet. Vårt kvalitetssikringssystem sikrer oss å oppnå en fornøyd kundegruppe

Kontorrenhold innebærer for eksempel rengjøring av gulv, tørking av bord og tømming av søppelkasser. Hvor ofte vi kommer kan være avhengig av type lokaler og årstid. Sammen blir vi enige om hva som passer hos deg. Godt renhold er selvsagt viktig for medarbeidernes trivsel og helse, samtidig som det kan redusere framtidige vedlikeholdskostnader betydelig både for inventar og bygning.


FASADERENHOLD

Fasadevask foretatt jevnlig kan forhindre dyre og omfattende konsekvenser. Økt forurensning, kombinert med det røffe norske klimaet gjør fasader spesielt sårbare. Fasadevasken gir bygningen et nytt og friskt utseende, samtidig som man forebygger og hindrer en kostbar fasaderenovering.

Vi har erfaring med å bevare fasader og fjerne grafitti

Fasadevask foretas med bruk av skånsomme og miljøvennlige produkter som beskytter og bevarer fasade og miljø. Sentrale området i byen er spesielt utsatte og det er stort behov for grafittifjerning og fasadevask på gateplan.


GULV SKURING OG BONING

Skuring og boning gir dine gulv lengre levetid. Friske og rene gulv er grunnlaget for et godt innemiljø. Vi vasker, skurer og polerer alle typer gulv.  Gulv flatene behandles med miljøvennlige renholdsmidler og vi bruker det beste maskinene til jobben.  Grundig vask og dyp rens foretas så påføres gulvet en base som metter gulvflaten. Til slutt poleres gulvet grundig og profesjonelt.

Sten gulv og fliser trenger normalt lite vedlikehold, men jevnlig regelmessig vask og rensing trengs for å bevare glans og et fresht utseende. Bonede og polerte gulv gjør det daglige renholdet lettere og mer økonomisk.


RULLETRAPP VASK/RENS

Regelmessig vask og rens av rulletrapper og rullebånd bidrar til å forlenge levetiden og redusere driftskostnadene.

Daglig renhold av rulletrapper består normalt av støvtørk og vask av glassflater og gelender. Støv og smuss sliter imidlertid også på de indre delene av en rulletrapp eller et rullebånd. Vi anbefaler minimum en årlig rens av trinn eller bånd for å redusere slitasjen.

En ren rulletrapp eller rullebånd bidrar til å heve helhetsinntrykket av lokalene. Vi har maskiner, utstyr og godt opplærte medarbeidere som kan utføre grundig rens av rulletrapp og rullebånd.

PERIODISK RENHOLD

De fleste kunder har behov for daglig renhold. Likevel har mange et behov for et periodisk renhold. Det varierende været i Norge påvirker den ytre fasaden av næringsbygg og boliger. Vedlikeholdet av disse følges opp med periodisk renhold.

Andre oppdrag innenfor periodisk renhold inkluderer en hovedrengjøring av bygninger. Dette er som regel aktuelt få ganger i året, enten ved spesielle anledninger eller for å sikre at bygningen jevnlig blir skikkelig grundig rengjort.

KANTINE, RENHOLD OG OPPVASK

Kantiner er det fare for at det samles mye bakterier og fett ved matlaging. Det er derfor ekstremt viktig at renholdet blir grundig og regelmessig utført. Spesielt viktig er bruken av rengjøringsmidler og at de mest utsatte områder blir rengjort og vasket daglig.                                                                                                                                                                                                                     

LEVERING OF PÅFYLL AV MATTER, HYGIENEARTIKLER, ETC.

Vi kartlegger behovet for bruk av matter, og tilpasser i samråd med kunden frekvens for påfyll av matter. Påfyll og levering av hygieneartikler er også en del av våre tjenester.  

apartment-beverage-bottle-544112
clean-decoration-home-6412